Standplaatsverbetering

De standplaats van de boom is het belangrijkste. Deze bepaalt de volledige vormgeving en de groei. Daarom is het aangewezen dat deze aangepast is aan de soort en grootte van de boom.

Indien er toch een probleem is met de standplaats van de boom dan moet er zeer snel worden ingegrepen. Een ongunstige standplaats kan leiden tot ziektes door het verzwakken van de boom met alle gevolgen van dien. Een verminderde stabiliteit van de boom kan leiden tot ontworteling, waardoor men in onveilige situaties kan terechtkomen. Hierbij is het stellen van een juiste diagnose dan ook van het grootste belang, zodat de juiste behandeling wordt toegepast om deze problemen te verhelpen en de boom in zijn gezonde staat te laten terugkeren.

Ook door menselijke ingrepen kan de standplaats verslechteren. Bijvoorbeeld graafwerken in de nabijheid van de wortels. Wortels reiken verder dan men denkt waardoor deze snel worden beschadigd. De grootte van een boom is tevens even groot boven de grond als onder de grond. Daardoor wordt de prioriteit van de wortels nogmaals aangehaald.

Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen of het rijden met machines en/of auto rond de boom kan ernstige gevolgen hebben. Door bestrijdingsmiddelen of verdichting van de bodem worden de wortels sterk aangetast. Door verdichting van de bodem krijgen de wortels een tekort aan zuurstof met als gevolg dat deze zullen afsterven. Door het toedienen van de juiste voedingstoffen, het verluchten van de bodem, het inbrengen van vocht of het plaatsen van een drainagesysteem kan zeer veel voorkomen worden.

In de eerste plaats dient men zich te laten adviseren bij het aanplanten van een boom en het laten uitvoeren door vakmensen.

Indien u een verandering ziet aan de staat van uw boom aarzel dan niet om ons te contacteren voor een gratis en vrijblijvend advies zodat men geen kostbare tijd laat verstrekken en tijdig kan worden ingegrepen waardoor men soms grotere kosten voorkomt.